Maka inilah keringkasan Tatar Namah tentang dia. Maka hal ihwal yang terkabar itu hanya keanehannya dan kehaibatannya itu maka kelengkapan riwayat hidupnya itu tidak tertulis hanya ia seorang puak Mongol muslim ia seorang ahund dan seorang pendekar. Maka pekerjaannya itu mengembara ia pernah berperang untuk kemuliaan sultan Saldsyuk.

Konon ia seorang yang tak terkalahkan dan ada disebut dalam kitab syiiran Tatarc Namah dan ia penatak ilmu Shurulkhan kuna semasa shurulkhan belum ada perpecahan itu.
Maka pada masa pengembangan kekuasaan saldsyuk itu ia menjadi asykar melewat ke babat ke Armenia dan Rum.

Alkisah tatkala ia memerangi suku Mo’I penyembah akan api dan berhala itu dekat perbatasan gunung Uwlag ia terkepung pada sebuah lembah Barkul namanya lalu Baber pun mempermainkan toya kait dengan kelengkapan dahtnya itu maka empat puluh orang musuh tewas walaupun hanaya kene goresannya itu.

Maka dalam kabar lancung apakala Baber itu marah ia dapat memukul dengan toya sejauh semil apakala musuhpun terlelu amat berkobar amarahnya itu.

Maka konon Baberpun pernah berperang untuk puak orang kurdi sehingga ia mendapat kemenangan.

Maka akhir kehidupannya siapakah anat istrinya ia tiada terkabar ia hanya dipuji dalam Tatar Namah sebagai pendekar tak terkalahkan ia pengembara dengan kuda putihnya itu